trang đầu Hợp tác và trao đổi trung tâm tin tức trưng bày sản phẩm tuyển dụng nhân tài
Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
ngày phát hành:2023-09-16 11:37    Số lần nhấp:136
(ThanhtraVietNam) - Quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Đảm bảo giải quyết TTHC đúng thời hạn, đúng quy định; đảm bảo công khai, minh bạch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là một nội dung chính trong Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa là lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện TTHC.

TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tập trung, thống nhất một đầu mối. Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Đảm bảo giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng thời hạn, đúng quy định; đảm bảo công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng,trung tâm tin tức tiêu cực; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 01 lần trong suốt quá trình giải quyết TTHC. Không phát sinh chi phí thực hiện TTHC ngoài quy định pháp luật.

Cùng với đó, Bộ phận Một cửa không can thiệp vào quy trình giải quyết TTHC nội bộ của đơn vị giải quyết TTHC và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo việc giải quyết TTHC đúng quy định. Công chức của đơn vị giải quyết TTHC không được trực tiếp tiếp nhận hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả kết quả TTHC.

Các TTHC được giải quyết qua cơ chế một cửa, trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc cần làm rõ các nội dung có liên quan đến giải quyết TTHC thì thông qua Bộ phận Một cửa yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định. Các TTHC được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del  Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ phận Một cửa có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (bao gồm hồ sơ nộp lần đầu và hồ sơ được bổ sung để thực hiện TTHC), hồ sơ đã được số hóa và hồ sơ điện tử được tiếp nhận trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử (MCĐT) đến đơn vị giải quyết TTHC theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này ngay trong ngày làm việc đối với hồ sơ tiếp nhận trước 15 giờ hoặc trước 9 giờ ngày làm việc tiếp theo đối với hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

Đối với hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến qua Hệ thống MCĐT, Bộ phận Một cửa chuyển dữ liệu hồ sơ đến đơn vị giải quyết TTHC đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống MCĐT. Đặc biệt, khuyến khích việc giải quyết TTHC xong trước hạn trả kết quả. Trường hợp có kết quả giải quyết TTHC trước hạn, đơn vị giải quyết TTHC cập nhật thông tin vào Hệ thống một cửa điện tử và báo Bộ phận Một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Trường hợp đến hạn trả kết quả mà tổ chức, cá nhân chưa đến nhận, Bộ phận Một cửa có trách nhiệm lưu giữ trong thời hạn 01 năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu sao y bản chính kết quả giải quyết TTHC, Bộ phận Một cửa là đầu mối, phối hợp

Quy chế của Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể về những hành vi bị nghiêm cấm; phí, lệ phí giải quyết TTHC; quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức yêu cầu và trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; quyền hạn và trách nhiệm của Bộ phận Một cửa; Trách nhiệm của Trưởng Bộ phận Một cửa; quyền, trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa; quy trình giải quyết TTHC./.Powered by Swift Live Phát trực tiếp bóng đá miễn phí @2013-2022 RSS地图 HTML地图